Cookies

We and our business partners use technologies, including cookies.

Decline all Bare nødvendig Godta alle
Vis detaljer
Menu Menu

Personvernerklæring

Personvernerklæring

I henhold til art. 6 første ledd litra a av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016, om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (EU-Lovtidende L 119 av 04.05.2016) (videre kalt: «personvernforordningen»), samtykker jeg til behandling av personopplysningene mine i forbindelse med analyse og håndtering av meldinger.

Opplysninger

I henhold til personvernforordningen opplyser jeg at:

  1. Behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger er SERVIPOL SERVICE sp. z o.o., Montażowa 7, 43-300 Bielsko-Biała, ført inn i det nasjonale enhetsregisteret ved tingrett i Bydgoszcz, 8. næringslivsavdeling, med KRS-nummer: 0000990168, NIP (Skatte-ID): 9372718135, REGON (Enhetsregisternr.): 381819727,
  2. for spørsmål knyttet til personopplysninger kan du henvende deg direkte til behandlingsansvarlig: office@servipol.pl, 
  3. Formålet med behandling av personopplysningene dine er å analysere og håndtere meldinger – med grunnlag i personvernforordningens art. 6 første ledd litra a,
  4. Personopplysningene dine vil bli lagret i en periode på 24 måneder fra den dagen du har delt opplysningene med oss, eller inntil samtykket blir trukket tilbake;
  5. personopplysningene dine vil bli mottatt av enheter som har rett til å innhente personopplysninger i henhold til lovens bestemmelserog enheter som yter juridiske tjenester, tjenester innen informasjonssikkerhet, tekniske tjenester og IT-tjenester for Servipol;
  6. du har rett til å be behandlingsansvarlig om innsyn i personopplysningene dine (i henhold til personvernforordningens art. 15), rett til å få opplysningene rettet (iht. personvernforordningens art. 16) eller slettet (iht. personvernforordningens art. 17), rett til å begrense behandlingen (iht. personvernforordningens art. 18), rett til å overføre opplysningene (iht. personvernforordningens art. 20 ved automatisert behandling), rett til å trekke tilbake sitt samtykke til enhver tid (iht. personvernforordningens art. 7 tredje ledd; det å trekke tilbake samtykket har ikke noe påvirkning på behandlingen som har lovlig funnet sted tidligere) og
  7. rett til å klage til en tilsynsmyndighet, det vil si Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  8. det er frivillig å oppgi personopplysninger, men unnlatelse av å oppgi data vil forhindre oss i å analysere meldingen din og svare på den.

Vi opparbeider langvarige kundeforhold basert på ærlighet og tillit.

Hva slags tjeneste er du interessert i?

Det som skiller oss fra andre er vår garantiskjold

S-GUARD

Det som skiller oss fra andre er vår garantiskjold

S-GUARD

Det som skiller oss fra andre er vår garantiskjold

S-GUARD

La oss reparere motoren din og
skape en framtid sammen.

Ta kontakt med oss
+47 408 68 734